Výstrahy: Búrky - 1. stupeň

Školenia spôsobilosti


VYHLÁSENIE TERMÍNU ŠKOLENIA A PRESKÚŠANIA DOBROVOĽNÝCH ZMLUVNÝCH ZÁCHRANÁROV

V zmysle zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe a Pokynu riaditeľa Horskej záchrannej služby č. 17/2022, ktorým sa vydáva Skúšobný poriadok (www.hzs.sk) riaditeľ Školiaceho strediska HZS vyhlasuje na rok 2022 školenie a preskúšanie odbornej spôsobilosti na:

Základnú záchrannú činnosť
Pozemnú záchrannú činnosť

2. – 3.7. 2022Nízke Tatry
9. – 10.7. 2022Západné Tatry
23. – 24.7. 2022Malá Fatra
Vysoké Tatry
30. – 31.7. 2022Veľká Fatra
Slovenský raj
6. – 7. 8. 2022Malá Fatra
13. – 14.8.2022Slovenský raj
Západné Tatry
20 – 21.8.2022Vysoké Tatry
Nízke Tatry
27. – 28.8.2022Veľká Fatra

Na Školenie a preskúšanie je potrebné so sebou priniesť :

  1. Doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 12 ods. 14 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov nie starší ako 12 mesiace.
  2. Horolezeckú výstroj (zverený záchranársky materiál).