Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Aktuality

Výberové konanie na funkciu záchranár

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov prijímacie konanie na funkciu záchranár Horskej záchrannej služby, pre Oblastné stredisko Vysoké Tatry a oblastné stredisko Nízke Tatry.